Badania dla uczniów

logo

ul. Pradnicka 50 A, 31-202 Kraków

GODZINY OTWARCIA: pon. - czw. od 800 do 2000, pt. 700 do 1900

telefon (12) 632- 70-27 telefon 503-405-366

koperta rej@maszachaba.com.pl @eRejestracja

Nasze centrum zgodnie z podpisana umową z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy realizuje badania dla:

  • Kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Także uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
  • Uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie nauki narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Wyżej wymienione badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez placówkę oświatową z jednostką medycyny pracy.

Podstawą do przeprowadzenia badania jest skierowanie wydane przez placówkę dydaktyczną. Uwzględnia ono informację o kierunku kształcenia pacjenta oraz czynnikach szkodliwych na jakie jest narażony. Badanie przeprowadza lekarz medycyny pracy, również on wydaje opinię o istniejących przeciwwskazaniach lub ich braku do podjęcia nauki.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 r. ż. Zgłaszają się na badanie z rodzicem/opiekunem prawnym. W przypadku zgłoszenia się do Ośrodka Medycyny Pracy bez rodzica/opiekuna prawnego winni posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania zawierającą: imię, nazwisko oraz pesel dziecka i numer dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego.

Badania wykonujemy bezpłatnie!

Rejestracja: 12 632- 70-27, 503-405-366

 

Badania dla kierowców

badania dla kierowcow


Badania kierowców Kraków - W naszej poradni mamy możliwość wykonania wszystkich niezbędnych badań, które są konieczne do wydania zaświadczenia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) do prowadzenia pojazdu silnikowego. Badamy zarówno kierowców indywidualnych jak i zawodowych. Oferujemy załatwienie wszystkich formalności w czasie jednej wizyty. Dodatkowo współpracujemy z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poradnia zdrowia psychicznego

poradnia zdrowia psychicznego


W poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych zajmujemy się diagnostyką i leczeniem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Pacjenci ubezpieczeni na podstawie Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń gwarantowanych.

Badania psychotechnicze

badania psychotechniczne
Badania psychotechniczne Kraków -  Są niezbędne w celu uzyskania zdolności do pracy lub zakwalifikowania na konkretne stanowisko. Mogą być badaniami uzupełniającymi do innych badań medycznych. Sprawdzają osobowość pacjenta a także jego umiejętność logicznego myślenia. Mają również na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Konsultacje specjalistów

 

konsultacje specjalistyczne
Konsultacje specjalistów - W naszej przychodni mają państwo możliwość skorzystać z porady wielu wyspecjalizowanych lekarzy m. in. endokrynologa, neurologa, laryngologa, okulisty, dermatologa, onkologa jak i również psychiatry.